Tvål stjärnor går

Att resa i rymden med Jerzy Sarnecki

2018.08.23 11:15 sanjih Att resa i rymden med Jerzy Sarnecki

Det finns ögonblick där man ibland kan uppleva en sorts intellektuell svindel. Man tänker en tanke och plötsligt faller man mentalt fritt i ett par sekunder innan marken fångar en igen. Personligen händer det mig nästan enbart när man tänker på rymden. Avståndet mellan stjärnor, utomjordiska civilisationer. Multiversum. Men det finns en jordisk variant och det är att försöka förstå Jerzy Sarnecki.
Egentligen hade någon sorts statlig kommision behövt sätta sig ner i en arbetsgrupp och gå igenom hans uttalanden steg för steg, så vi fick klarhet. Men det jag lyckades utröna av gårdagens Uppdrag Granskning var ungefär följande. Och det här stycket av krönikan är frivilligt, alternativt får läsas på egen risk.
Jerzy Sarnecki var under 80-talet emot att man forskade i brottslingars etnicitet, men är idag för det. Ingen forskning på området har dock skett och Jerzy har heller inte förespråkat det, trots att han har ändrat åsikt i frågan. Han har nämligen bara ändrat sig i princip, han är emot mer forskning i det här fallet då han tror att det är onödigt. Han tror dock att om forskning genomfördes på frågan så skulle det påvisa att invandrare var överrepresenterade. Han understryker dock att denna forskning inte har genomförts så det går inte att säga säkert. Uppdrag Gransknings program ligger förvisso i linje med hans egna misstankar men samlar bara statistik som man inte bara kan presentera, för den saknar den kontext som bara en forskare kan ge, vilket vi inte har gjort i Sverige och heller inte bör göra enligt Sarnecki, även om vi skulle kunna ha gjort det tidigare (på 80-talet då Jerzy var emot det). Uppdrag Granskning begår dock ett journalistiskt haveri genom att försöka sig på detta själva eftersom de inte är forskare och därmed inte har betalt för att göra det (vilket forskarna som får betalt för att göra detta inte har gjort). Sarnecki anser att Uppdrag Granskning politiserar frågan genom att utsätta väljaren för statistik som denne riskerar dra egna slutsatser av, utan forskning. Den forskning som inte har genomförts, men borde ha genomförts, dock finns det ingen poäng i att göra det nu, för vi vet ungefär vad den hade visat och det är ungefär vad Uppdrag Granskning säger, de har bara inte vetenskapliga belägg för det. Förutom statistiken då men den kan man inte bara presentera. Paus.
Jerzy Sarnecki är dock kritisk mot programmet i efterhand. Djupt kritisk. Rörande exakt vad har min hjärna helt enkelt inte gigaflops nog att analysera, det är som att be en dator räkna ut Pi till kvadriljonte decimalen. Men det var någonting som inte rymdes i hans halvtimme långa monolog i programmet.
Ingenting beror någonsin på något enligt Jerzy Sarnecki. Att ställa en fråga till Jerzy Sarnecki är som att klämma på en tvål. Världen är bara en gigantisk massa av grått kvantskum där allt kan relativiseras eller förklaras med socio-ekonomiska faktorer.
Personligen tror jag också att sociala och ekonomiska faktorer kan förklara nästan allt som sker, men Jerzy använder det inte på det sättet. Det är bara ett svart hål han pekar ner i när han inte orkar diskutera.
Han är upprörd över motståndarens okunskap men samtidigt själv helt ointresserad. Han är en person som har vigt sitt liv åt brottslighet, men som inte verkar tycka att brottslighet är ett problem. Hela hans karriär bygger på socio-ekonomiska faktorer men så fort någon föreslår en socio-ekonomisk faktor (exempelvis religiösa normer och segregering) sluter han sig som en mussla.
Att lyssna på Jerzy är att röra vid oändligheten. Det är en resa i rumtiden.
Universums ständiga variabel.
submitted by sanjih to svenskpolitik [link] [comments]